1979 Amsterdam Stad aan het IJ

Categorie
Trefwoorden

Festival van de ongebouwde IJ oever plannen-tentoonstelling in het Borneo Architectuur Centrum in Amsterdam, 2015

Een van de oudste plannen die er op de tentoonstelling te zien is, is het plan ‘Stad aan het IJ’ van Van Herk & De Kleijn uit 1980. Hun ideeën hebben een belangrijke rol gespeeld in het anders kijken naar de ontwikkeling van het voormalig havengebied. Niet de ongebruikte havenbekkens dempen – toen ‘standaard’ praktijk – maar de potentie van de plek onderzoeken en benutten om zo het IJ en de stad beter met elkaar te verbinden. Een idee dat gelukkig door de stedelijke autoriteiten, zij het veel later, is opgepikt maar niet letterlijk want hun plan is niet uitgevoerd.

 

Het IJ eiland ingericht: een stedebouwkundig plan voor het oostelijk deel van het IJ eiland. Waterkade project : een project uitgevoerd in opdracht van de bewonersgroep Oostelijk Havengebied en gefinancierd door het ministerie van WVC.