2010 Almere blok D Europakwartier

Ontwerp
A. van Herk, S. de Kleijn
Opleverdatum
2010
Startdatum
2005
Opdrachtgever
de Alliantie ontwikkeling
Categorie
Trefwoorden

Eengezinswoningen, starterswoningen, zorgwoningen, bedrijfsruimte, 2 twaalf-klassige scholen, sportzaal kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang, schoolplein  en 88 parkeerplaatsen

Het Europakwartier in Almere bestaat uit bouwblokken gelegen aan lanen en de boulevard. Bijzonder aan dit plan is om ideeën en vormen uit de 19de eeuw te gebruiken. De boulevard en de laan zijn licht gebogen waardoor een bijzonder perspectief ontstaat dat veel voorkwam bij stadsuitleg in die tijd (bijvoorbeeld verkaveling van de gracht, stadswal, Govert Flinckstraat en Albert Kuip in Amsterdam).

Bovengenoemd thema geldt ook voor de architectuur van de bouwblokken. Deze bouwblokken zijn van dusdanig groot formaat dat zij grootschalige elementen, zoals parkeren en openbare ruimte, kunnen opnemen. In blok D4 is de rechthoekige vorm ingevouwen i.v.m. een openbaar plein aan de boulevard. Bijzonder aan dit blok is dat naast de woningen ook twee scholen en een kinderdagverblijf zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een openbare zijde aan de binnenzijde van het bouwblok.Dat heeft tot gevolg dat niet alle voordeuren van de scholen aan de straatzijde zitten en dat de gevels aan de binnenzijde van het blok voorgevel zijn. In de architectonische uitwerking van het programma hebben we voor de beeldvorming van de gevels elementen uit een reeks van kenmerken uit de 19de eeuw gebruikt.

 

 

 

De Oecumenische school sluit stedenbouwkundig de straatwand af van het schoolplein. Wij waren hierdoor genoodzaakt een lang en smal gebouw te ontwerpen. Niettemin zijn wij er geslaagd in deze lastige en minder efficiënte vorm een goede school te passen.

De begane grond heeft een iets grotere verdiepingshoogte, om het speellokaal en aula mogelijk te maken, zonder in de grond te hoeven zakken. Door vervolgens de installaties slim te organiseren en geen verlaagd plafond in deze ruimtes toe te passen, wordt het extra geveloppervlak tot een minimum beperkt. Aan de aula zit een peuterspeelzaal. Deze peuterspeelzaal maakt gebruik van de hoofdentree van de school, maar kan toch afzonderlijk functioneren. De entree ligt terug van de straat, aan het schoolplein. De bovenbouw kan geheel gescheiden van de onder- bouw het gebouw in en uit gaan. De verdieping is voor de bovenbouw en ondersteunende functies. De trap komt boven op het breedste deel van de gang/verwerkingsruimte. Deze ruimte heeft in het midden extra hoogte. Hier wordt ook daglicht in het midden van het gebouw gehaald. Ook de lokalen op de vier hoeken hebben ter plaatse van de gevel een hoger plafond. Hier zijn hoge ramen geplaatst, zodat het licht hierdoor diep in het lokaal kan dringen. Door de extra hoogte in de gevel sluit de school goed aan op de rest van het bouwblok.