1985 Rotterdam Nieuwe Binnenweg

Deze stadsvernieuwing bouwt voort op wat het was, maar wil ook een nieuw begin zijn. Het is een project van 81 woningen aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een smalle straat, vrijwel zonder onderbrekingen, met winkels, woningen en cafés. Door de kakofonie van reclame zijn de woningen bijna aan het zicht onttrokken. De stadsvernieuwing zou hier niet pand voor pand gaan plaatsvinden en daarop is geanticipeerd.

Dankzij grote verticale portieken, die bijna een zijstraat zijn, en die ervoor zorgen dat de entrees echt meetellen in de straatwand, zijn de woningen hier prominenter aanwezig geworden.

Op de plint met winkels liggen maisonnettes gericht op het gemeenschappelijk binnenterrein. Daarboven liggen een slag gedraaide maisonnettes met de voordeur aan de galerij aan de straatkant.

De oude dakrand is gebruikt als keerpunt. Daarboven springt de nieuwbouw in. De verlichting is een antwoord op de lichtreclames.  Aan de galerij woon je niet alleen in Middelland maar in de hele stad.

Om het complex goed in het straatbeeld te krijgen was het van belang hoe de ramen passen in het doorgaande lint van openingen. De twee lagen boven de winkel hebben per laag een ritme van horizontale stroken. Niet de maat maar de positie daarvan zijn een garantie dat ze in het straatbeeld passen. Het was hier nodig om een nieuw elan te brengen en te laten zien hoe in de toekomst een kralensnoer van nieuwbouw zou kunnen ontstaan. Waarbij elk blok een andere kleur zou kunnen krijgen die altijd in de melange past.