1994 Almere basisschool Het Spectrum

Categorie
Trefwoorden

Alle lokalen van deze school zijn anders van vorm om te onderstrepen dat de leerlingen elk jaar opschuiven naar een ander lokaal. Het speellokaal heeft ronde ramen in alle wanden en het plafond zodat je na twee koprollen en een radslag niet meer weet wat onder of boven is. Het hele volume van het gebouw bestaat uit ‘knippen’ en ‘vouwen’ en heeft bijna geen rechte hoeken.

1994 Almere basisschool Spectrum herk kleijn