1985 Amsterdam Waterkadeproject

Een stedenbouwkundig plan voor het oostelijk deel van het KNSM eiland.

architectuur en stednbouw nederland